Lúžňaský barytón

Na jubilejný ročník Dychovkárskeho festivalu do Liptovskej Lužnej nás pozvali Jozef a František.