Predseda LFZ

 

Predseda Liptovského futbalového zväzu Igor Repa zhodnotil uplynulú sezónu