Hymnou Chystám sa do raja oslavujeme 100. výročie názvu Slovenský raj.

V Národnom parku Slovenský raj turisti obdivujú najmä kaňony a rokliny s vodopádmi a podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Subjekty spravujúce a starajúce sa o územie Slovenského raja – Správa Národného parku Slovenský raj, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš, samosprávy v území, poskytovatelia produktov a služieb cestovného ruchu, ale aj široká verejnosť a turisti a návštevníci oslavujú storočnicu vzniku názvu. Pri tejto príležitosti sa spojila príroda s umením a hudbou. Nápad Tomáša Dražila, riaditeľa Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi pomohla pretaviť do zaujímavého hudobného diela OOCR Slovenský raj & Spiš ešte v zastúpení Zuzany Záborskej s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Pieseň Chystám sa do raja zložil spevák kapely Smola a Hrušky Jozef Spoko Kramár a má ambíciu stať sa hymnou, ktorá bude oslavou tohto nádherného kraja Slovenska.

„Pomenovanie Slovenský raj má 100 rokov. Nápad dať Slovenskému raju modernú, vlastnú hymnu vznikol spontánne“, hovorí Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj, “a spontánnym bolo aj rozhodnutie, že zveríme úlohu napísať skladbu práve Spokovi. Myslím si, že precítiť krásy prírody, históriu a ducha raja dokáže len miestny, lokálpatriot, ktorý územie pozná odmalička. Pieseň a klip sú vydarené, nepochybujem, že sa Spišiakom ale aj iným budú páčiť“.

„Pieseň sa mi dostala pod kožu. Teším sa, že vzniklo dielko, ktoré má silu znieť v ušiach, potenciál provokovať, aby sme si ju pospevovali, schopnosť vynárať sa v našich predstavách a myšlienkach“, hovorí Zuzana Záborská, bývalá predsedníčka OOCR Slovenský raj & Spiš a dodáva, „Je jedinečnou pozvánkou do Slovenského raja. Je príležitosťou vidieť a vnímať Slovenský raj inak, lepšie a krajšie. Pieseň Chystám sa do raja bude aj atraktívnym nástrojom propagácie turistickej destinácie Slovenský raj.“

„ Raj je pre mňa srdcová záležitosť, keďže mamka pochádza z Hrabušíc a otec z Letanoviec, od detstva sme trávili chvíle v prírode a chodili na túry. Skladba sa rodila dlho a je to po hudobnej stránke najnáročnejší projekt, na ktorom som spolupracoval. Ďakujem a vážim si oslovenie a spoluprácu s NP Slovenský raj a OOCR Slovenský raj & Spiš, a v neposlednom rade vďaka všetkým spolupracovníkom, ktorí sa na realizácii podieľali a bez ktorých by skladba nevznikla.,“ opísal prácu na multižánrovom projekte spevák a skladateľ Jozef Spoko Kramár.

Comments are closed.