Mladí píšu listy seniorom v iniciatíve „Pošli dobro“

„Pošli dobro“ – je názov iniciatívy, ktorá vznikla v Trnave. Stojí za ňou študent Ekonomickej univerzity v Bratislave Ján Cipár. Jeho cieľom bolo zoskupiť mladých ľudí, ktorý by napísali a odovzdali list „plný lásky“ starým seniorom v domovoch sociálnych služieb. K listu môžu pridať aj nakreslený obrázok alebo náramok.

Do dnešného dňa sa zapojilo okolo 500 dobrovoľníkov a približne polovica z nich píše listy pravidelne. Milé slová píšu žiaci základných, ale aj stredných škôl.

K dispozícií sú len krstné mená seniorov a ostatné informácie ostávajú anonymné. Ak senior chce, môže na list odpovedať a prezradiť o sebe viac. Okrem seniorov listy putujú aj zdravotne postihnutým.

Ak by ste sa aj vy chceli do tejto iniciatívy zapojiť, obráťte sa na projekt Pošli dobro na sociálnych sieťach.

Comments are closed.