Národný týždeň manželstva je v znamení témy: Bezpečne v manželstve

Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína, stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi.

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.

Od nedele 7-meho do nedele 14-teho februára na webe ntm.sk každý deň nájdete nové podnety, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie či upozornenia na to, čo pocit bezpečia vo vzťahu ohrozuje.

Organizátori vybrali štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo bezpečným miestom: ZÁVÄZOK – PRIJATIE – PRIATEĽSTVO – ODPUSTENIE a štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA – EGOIZMUS – NEÚCTA – NUDA.

Comments are closed.