Nezaradené

„Na prahu počuteľnosti“ je ďalšou knižnou nomináciou

Na prahu počuteľnosti / Ivan Laučík. – Druhé vydanie. – Levoča : Modrý Peter, 2020. – 87 strán : ilustrácie ; 15 cm. – (Mušľa ; 53. zväzok). – ISBN 978-80-89545-94-0 (viazané) Po 32 rokoch od prvého vydania vyšla v Modrom Petrovi v poradí druhá básnická zbierka Ivana Laučíka Na prahu počuteľnosti. Kniha vznikala v 70. a 80. rokoch […]

Viac...

Nezaradené

V dnešnom rannom vysielaní sme si predstavili knihu „Slovensko a kultúra“

Slovensko a kultúra / z rukopisu Jána Lajčiaka sostavil Sam. Št. Osuský ; autori štúdií Rudolf Chmel a Ľudovít Turčan. – V Liptovskom Mikuláši : Spol. Martina Rázusa, 2020. – 269 strán : 1 portrét ; 24 cm. – (Evangelická Theologická Knižnice ; I. sv.). – ISBN 978-80-9720-168-5 (viazané) Spolok Martina Rázusa vydal faksimile pôvodného […]

Viac...

Nezaradené

„Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy“ je ďalšou knižnou nomináciou

Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy / Martin Krupa. – Vydanie prvé. – Ružomberok : Liptovské múzeum, 2020. – 108 strán. – ISBN 978-80-971535-8-8 (viazané) Monografia popisuje vývin múzejníctva v kontexte regiónu Liptova od 19. storočia až do súčasnosti. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú počiatkami múzejníctva v Liptove a samostatné kapitoly sú venované štyrom múzeám pôsobiacim na území […]

Viac...

Nezaradené

Ďalšia knižná nominácia má názov „Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka“

Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka / v interpretácii Jána Zambora. – Prvé vydanie. – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. – 153 strán, 10 nečíslovaných strán obrazových príloh : ilustrácie, faksimile, portréty ; 20 cm. – Čiastočne text v angličtine, anglické resumé. – ISBN 978-80-8119-134-3 (brožované) Básnik, folklorista, prekladateľ a jazykovedec Samo Bohdan […]

Viac...

Nezaradené

V dnešnom rannom vysielaní sme si predstavili knihu s názvom „Zaživa v Tramtárii : diskrétna správa o putovaní v lone Európy“

Zaživa v Tramtárii : diskrétna správa o putovaní v lone Európy / Eugen Gindl ; ilustrácie František Guldan. – Prvé vydanie. – Ivanka pri Dunaji : F.R.&G., 2020. – 181 strán : ilustrácie ; 20 cm. – ISBN 978-80-89499-56-4 (brožované). Kniha autentických postrehov a reportérskych reflexií z putovania je vsadená do čiastočne fiktívneho príbehu, vybudovaného […]

Viac...

Nezaradené

Ďalšou nominovanou knihou je: „Sláva šľachetným : učiteľ je okno do sveta a života. VI“

Sláva šľachetným : učiteľ je okno do sveta a života. VI / Daniela Kodajová a kol. ; autori Anna Bocková, Zdenko Ďuriška, Daniela Fiačanová, Ján Golian, Matej Hanula, Karol Hollý, Jaroslav Chorvát, Ján Juráš, Ľuboš Kačírek, Viera Kunová, Peter Macho, Slavomír Michálek, Rastislav Molda, Rastislav Stanček, Stanislav Žiška. – Prvé vydanie. – Liptovský Mikuláš : […]

Viac...

Novinky

V dnešnom rannom vysielaní sme Vám predstavili knihu s názvom „Smršť“

Smršť / Jozef Karika. – Prvé vydanie. – Bratislava : Ikar, 2020. – 247 strán ; 20 cm. – ISBN 978-80-551-7529-4 (viazané). Hrdinovia nového Karikovho mysteriózneho trileru zažívajú tú najhoršiu nočnú moru. V pustom regióne poľsko-slovenského pohraničia ich prenasleduje veterný démon, pred ktorým niet úniku… Fenomén halného vetra je v Poľsku dobre známy a zdokumentovaný. […]

Viac...

Novinky

Dnes sme predstavili ďalšiu knižnú nomináciu

Koloman Sokol : maestro de los Maestros / Eugen Gindl. – 1. vydanie. – Ivanka pri Dunaji : F. R. & G. 2020. – 111 strán : ilustrácie ; 19 cm. – ISBN 978-80-89499-55-7 (brožované) Eugen Gindl zachytil a spísal „osobný príbeh“ výtvarného umelca Kolomana Sokola. V neskresľovaných osobných dejinách predstavuje jeho život od detstva v […]

Viac...

Novinky

V súťaži je nominovaná aj kniha s názvom: „Kvapky smiechu a sĺz v rieke života, alebo Slová nielen o onkológii“

Kvapky smiechu a sĺz v rieke života, alebo Slová nielen o onkológii / Jozef Daník. – Žilina : Georg, 2020. – 160 strán. – ISBN 978-80-8154-294-7 (viazané) Jozef Daník v sedemnástej knižke dáva priestor nielen svojmu básneniu, ale aj akoby denníkovým zápiskom seba – pacienta. Básnik sa vracia do rodiska, čitateľa podrobnejšie zoznamuje s rodostromom, nezabúda ani […]

Viac...

Novinky

V dnešnom rannom vysielaní sme Vám predstavili ďalšiu knižnú nomináciu

Jozef, muž spravodlivý / Stanislav Brtoš. – Ružomberok : Literárny klub ružomberských spisovateľov, 2020. – 63 strán ; 17 cm. – (Rozhľady po kultúre a umení ; 75). – ISBN 978-80-972043-4-1 Katolícky kňaz a básnik si tentoraz za tému svojho veršovania zvolil veľmi známu a obľúbenú postavu sv. Jozefa a jeho litánie. Okrem klasického verša využíva na svoje […]

Viac...