Ďalšia knižná nominácia má názov „Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka“

Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka / v interpretácii Jána Zambora. – Prvé vydanie. – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. – 153 strán, 10 nečíslovaných strán obrazových príloh : ilustrácie, faksimile, portréty ; 20 cm. – Čiastočne text v angličtine, anglické resumé. – ISBN 978-80-8119-134-3 (brožované)

Básnik, folklorista, prekladateľ a jazykovedec Samo Bohdan Hroboň, predstaviteľ mesianistickej línie slovenského romantizmu, sa sám označoval za chorľavého žobráka. Žil v izolácii, a tak aj jeho tvorba zostala v ústraní. Súčasným čitateľom ju približuje Ján Zambor, básnik, prekladateľ a literárny vedec.

Samo Bohdan Hroboň (1820 – 1894) sa narodil aj umrel v Liptovskej Sielnici, ktorá leží zatopená spolu s ďalšími dvanástimi obcami na dne Liptovskej Mary. Študoval filozofiu a teológiu v Halle, po návrate sa zapojil do národného hnutia. V jeho poézii rezonuje priekopnícka a unikátna slovotvorba.

Comments are closed.