Každoročne pripadá na 22. marec Svetový deň vody.

Tento deň poukazuje na dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej vody pre každého človeka na Zemi. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1992. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

Comments are closed.