Vyhodnotenie 14. ročníka čitateľskej súťaže Kniha Liptova 2020

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v L. Mikuláši a Žilinský samosprávny kraj v januári vyhlásili už 14. ročník čitateľskej ankety Kniha Liptova 2020. Knižnica, samotní autori, vydavatelia i čitatelia do súťaže nominovali 28 kníh, z toho 17 v kategórii beletria pre dospelých a pre deti a 11 v kategórii odborná literatúra pre dospelých a pre deti. Išlo o knižné publikácie s regionálnou tematikou alebo od autorov spätých s Liptovom za rok 2020.

I tento ročník – podobne ako minulý – sa niesol v znamení obmedzení súvisiacich s pandémiou. Z toho dôvodu si čitatelia a hlasujúci knižky nemohli prelistovať ako po iné roky na úseku beletrie. Vďaka mediálnym partnerom sa však s nominovanými titulmi mohli oboznámiť. Zoznam nominovaných kníh spolu s anotáciami bol zverejnený aj na webovej stránke a facebooku a instagrame knižnice.

Hlasovanie prebiehalo dvomi spôsobmi. Na webovej stránke knižnice bol zverejnený hlasovací lístok, ktorý si hlasujúci mohli stiahnuť, vyplniť a poslať poštou alebo mailom, a mnohí po prvýkrát využili možnosť online hlasovania. Spolu sa do hlasovania zapojilo 890 ľudí, ktorí odovzdali 1245 hlasov svojim naj knihám. Keďže heslo súťaže je „nominuj – hlasuj – vyhraj“, na záver sme z hlasujúcich vyžrebovali troch ocenených. Marek Oravec z Ľubele vyhral ročné členské v Liptovskej knižnici GFB, Anna Oravcová z Liptovského Mikuláša  získala predplatné MY Liptovské noviny a Bianka Chomistová z Ľubochne si bude môcť nasledujúci rok listovať v dvojtýždenníku Spoločník.

V kategórii beletria najväčší ohlas u čitateľov vyvolal román mladého autora s českými koreňmi Jana Rosu, ktorý si zamiloval kraj pod Tatrami už ako chlapec a situoval sem aj svoj román Nový druh : zapomenutý osud pastevce z Vysokých Tater. Medzi ocenenými titulmi sa na druhom a treťom mieste umiestnili zbierky básní. V prípade Jozefa Daníka ide o básne, vyznania a denníkové zápisky v zbierke Kvapky smiechu a sĺz v rieke života a v prípade ružomberského autora, kňaza Stanislava Brtoša o básne venované biblickej postave Jozefa – Jozef, muž spravodlivý.

V oblasti odbornej literatúry bolo pre región významným počinom vydanie pamätnice k dvadsiatemu výročiu založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku 2000-2020 Formujeme mysle a srdcia, kde sa stretlo mnoho úsilia, príbehov a úspechov. Pamätnica získala najviac hlasov. Aj Mikuláš mal v minuloročnej knižnej produkcii svojho premianta v podobe Kroniky školského inšpektorátu v Lipt. Sv. Mikuláši s ústrednou postavou Milošom Janoškom od dvojice historikov Miroslava Nemca a Petra Víteka. Medzi ocenenými je na treťom mieste výpravná publikácia obľúbenej múzejníčky a etnografky Ivety Zuskinovej Ovčiari na Slovensku. Titul Kniha Liptova 2020 s najvyšším počtom hlasov získala monografia Formujeme mysle a srdcia : Pamätnica k dvadsiatemu výročiu založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku 2000-2020.

Víťazné tituly sa stanú súčasťou putovnej výstavy po regionálnych knižniciach ŽSK spolu s knihami roka regionálnych knižníc v Žiline, Čadci, Martine a Dolnom Kubíne. Návštevníci Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého si ich v prípade priaznivej pandemickej situácie budú môcť pozrieť na úseku beletrie od 1. do 23. júla. Zvykom po minulé roky boli stretnutia čitateľov s autormi naj kníh na besede v knižnici. Zlepšujúca sa pandemická situácia dáva nádej, že sa také stretnutie v tomto roku uskutoční.

Comments are closed.