PROGRAM 46. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2021

18. 21. november 2021 v Liptovskom Mikuláši
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých

18
. november 2021 štvrtok
Dom
kultúry klubová scéna prezentácia predstavení cez videozáznam
10
:00 Divadlo mladých Šuňava (II./T)
J. G. Tajovský Ženský zákona (75 min.)

11
:45 Divadlo na TrakOch Trakovice (II./T)
Stanislav Šubík Dzjéra do sveta (90 min.)

14
:30 Divadlo PARADOX Nové Zámky (II./T)
A.
P. Čechov / N. V. Gogoľ MedveďNos (80 min.)

Dom kultúry
klubová scéna prezentácia predstavenia naživo
1
6:30 Potulné dividlo J+T Medzibrod (II./T)
Don Kychot (55 min.)

Dom
kultúry klubová scéna prezentácia predstavení cez videozáznam
1
8:00 Divadlo Z dvora Bojnice (II./T)
Zguriška mix (80 min.)

20
:30 Záhorácke divadlo Senica (I./S)
J. B. P. Moliére Svatuškár (65 min.)

22:0
0 Online rozborový seminár s členmi odbornej poroty
so súbormi o predstaveniach z videozáznamov

19
. november 2021 piatok
Dom kultúry

9
:00 Diskusné fórum rozborový seminár Potulné dividlo J+T

D
om kultúry veľké javisko aréna na javisku
10
:00 Biele divadlo Štúdio Simplex Bratislava (I./S)
Diskutéri odvrátená strana klávesnice (60 min.)

Súkromná ZUŠ ul.
Tranovského Evanjelický. cirkevný dom
12:0
0 FALANGÍR Kostolište (I./S)
Stano Bellan Išel Macek (50 min.) 

Dom kultúry veľká sála
1
5:00 Slávnostné otvorenie 46. ročníka celoštátnej prehliadky
Divadelný súbor ŠAPO Ploštín (II./T)
J. Gregor Tajovský Matka (55 min.)
réžia Mária Grajciarová

Kultúrny dom Palúdzka

1
7:00 Divadlo f*ACTOR Palúdzka (II./Tv)
Ivan Bukovčan Luigiho srdce (45 min.)
réžia Michal Tomasy

Dom kultúry
klubová scéna
1
9:00 RosArt / divadelné štúdio Ružomberok (I./S)
Gianina Cărbunariu Solitarita (75 min.)
réžia Marianna Stančoková

20
:30 Online rozborový seminár s členmi odbornej poroty
so súbormi o predstaveniach z videozáznamov

20
. november 2021 sobota
Dom kultúry

9:00
Diskusné fórum rozborový seminár predstavení z predchádzajúceho dňa

Dom kultúry
klubová scéna
1
3:30 … na ceste Levice (I./S)
Jurča
Jurčová Matilda (50 min.)

Dom kultúry
veľká la
1
5:00 BáPoDi Bánovce nad Bebravou (I./S)
Mars 2020 (70 min.)

Dom kultúry
veľká sála
17:
45 STUŽKA Kokava nad Rimavicou (I./S)
Klopanie na drevo (40 min.)

Dom ku
ltúry klubová scéna
19
:00 DISK Trnava (I./S)
B.
Uhlár a kolektív Tertium non datur (60 min.)

Dom kultúry
klubová scéna prezentácia predstavenia cez videozáznam
2
0:30 Divadlo ASI Šaľa (I./S)
Roman Budai, Miroslav Demín, Roman Budai ml.

Eli, Eli, lama sabachtani (75 min.)
réžia Roman Budai, Miroslav Demín a kolektív

21. november
2021 nedeľa
Dom kultúry

9:00
Diskusné fórum rozborový seminár súťažných predstavení
z predchádzajúceho dňa

Dom kultúry
klubová scéna
1
3.00 RAMAGU Spišská Stará Ves (I./S)
Veronika Homolová Tóthová, Viola Stern Fischerová, Jana Ovšonková
Mengeleho dievča (90 min.)

Dom kultúry
veľká sála aréna na javisku
1
5:00 Divadlo actor Košice (II./T)
Slawomir Mrožek Stroskotanci niekde na mori (50.min.)

16:
00 Diskusné fórum rozborový seminár

Dom kultúry
veľká sála
18
:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátnej súťaže
neprofesionálneho divadla dospelých
46. BM 2021

Comments are closed.