Reklama

Reklama a služby

Rádio Liptov:

  • je súkromné nezávislé regionálne rádio
  • je najefektívnejšie médium Liptova, pretože osloví za najmenšiu investíciu najviac ľudí
  • je najpohotovejšie a najflexibilnejšie médium lebo reaguje na potreby klienta okamžite
  • je najinteraktívnejšie komunikujúce médium

Reklamné produkty:

Spotová kampaň – dĺžka podľa dohody s klientom. V spote môžu by použité viaceré hlasy a efekty, hudba podľa výberu klienta. Maximálna dĺžka 59 sekúnd. Cena podľa jednotlivých časových pásiem.

Čas: 00:20 a 00:50

Reklamný oznam – je čítaný vždy jedným hlasom a je v ňom použitá štandardná podkladová hudba. Dĺžka reklamného oznamu je maximálne 30 sek.

Čas: 00:20 a 00:50

Sponzorský odkaz – klient má možnosť sponzorsky si zakúpiť reláciu alebo rubriku. Sponzorský odkaz je spracovaný formou čítaného textu s venovaním a menom sponzora:  / počasie, časové znamenie, dopravný servis, rubrika/. Klient bude mať možnosť ovplyvniť tému rubriky alebo relácie.Skvelý produkt ktorým sa buduje značka kvality.

Čas: 00:17 a 00:43

Reklamný rozhovor – klient má možnosť zakúpiť si reklamný rozhovor. Je to zaujímavá forma prezentácie klienta alebo firmy, produktu, filozofie…  Prostredníctvom rozhovoru podáva objednávateľ poslucháčovi väčšie množstvo informácií.

Čas: 00:25 a 00:32 a 00:00:39

Web – klient má možnosť propagácie aj na stránkach L-rádia. Zaručuje  klientovi čo najširšiu paletu možností, ako sa zviditeľniť a upozorniť na seba poslucháčov – potencionálnych klientov.

Cenník je k dispozícií na vyžiadanie.

Comments are closed.