Reklama

Reklama a služby

Rádio Liptov:

  • je súkromné nezávislé regionálne rádio
  • je najefektívnejšie médium Liptova, pretože osloví za najmenšiu investíciu najviac ľudí
  • je najpohotovejšie a najflexibilnejšie médium lebo reaguje na potreby klienta okamžite
  • je najinteraktívnejšie komunikujúce médium

Reklamné produkty:

Spotová kampaň – dĺžka podľa dohody s klientom. V spote môžu by použité viaceré hlasy a efekty, hudba podľa výberu klienta. Maximálna dĺžka 59 sekúnd. Cena podľa jednotlivých časových pásiem.

Čas: 00:20 a 00:50

Reklamný oznam – je čítaný vždy jedným hlasom a je v ňom použitá štandardná podkladová hudba. Dĺžka reklamného oznamu je maximálne 30 sek.

Čas: 00:20 a 00:50

Sponzorský odkaz – klient má možnosť sponzorsky si zakúpiť reláciu alebo rubriku. Sponzorský odkaz je spracovaný formou čítaného textu s venovaním a menom sponzora:  / počasie, časové znamenie, dopravný servis, rubrika/. Klient bude mať možnosť ovplyvniť tému rubriky alebo relácie.Skvelý produkt ktorým sa buduje značka kvality.

Čas: 00:17 a 00:43

Reklamný rozhovor – klient má možnosť zakúpiť si reklamný rozhovor. Je to zaujímavá forma prezentácie klienta alebo firmy, produktu, filozofie…  Prostredníctvom rozhovoru podáva objednávateľ poslucháčovi väčšie množstvo informácií.

Čas: 00:25 a 00:32 a 00:00:39

Web – klient má možnosť propagácie aj na stránkach L-rádia. Zaručuje  klientovi čo najširšiu paletu možností, ako sa zviditeľniť a upozorniť na seba poslucháčov – potencionálnych klientov.

Výroba:

Výroba  inzercie, sponzorského odkazu: 30 €

Výroba spotu/ podľa náročnosti/: od 60 do 150 €

Sponzoring:

Sponzorstvo modulu (3 min.)- Rubrika : 25 €

Sponzorstvo súťaže – odvysielanie  45  €

Sponzorstvo celej vysielacej hodiny: 70 €

Rozhovory:

Rozhovor s hosťom priamo v interiéri Rádia Liptov- vysielacom štúdiu: 50 €

Rozhovor s hosťom v exteriéri: odvysielanie 70 €

ŠPECIÁLNE REKLAMNÉ BALÍKY

Cenovo veľmi výhodne zoskupené balíky reklamných spotov, pri ktorých klient automaticky získava zľavu z celkovej ceny konkrétneho balíka.

BONUS

Čiastka, ktorú klient automaticky získava za množstvo zakúpenej alebo predplatenej reklamy a služieb v bežnom kalendárnom roku a môže ju využiť na nákup ľubovoľných mediálnych produktov a služieb.

CENY V CENNÍKU SÚ INFORMATÍVNEHO CHARAKTERU

PhDr. Silvia Bakkery  +421 905 166 113

Comments are closed.