Jubilanti

V „Sieste pre Jubilantov“ nájdete aj Vy svoje obľúbené piesne a šlágre. Nalaďte si nás každú sobotu a nedeľu medzi 11-tou a 13-tou hodinou. Pozdrav pre jedného oslávenca odznie v relácii „Siesta pre jubilantov“ po uhradení poplatku 7 €. Uhradiť ho môžete buď v hotovosti na našej adrese: Rádio LIPTOV, Štúrova 1989/41/MÚ Liptovský Mikuláš/ – 4.poschodie – alebo pošlite sumu na číslo účtu- SK69 7500 0000 0040 1939 5661. Nezabudnite do poznámky uviesť celé meno a priezvisko oslávenca.

Comments are closed.