Rádio LIPTOV Vám ponúka možnosť propagácie Vašej spoločnosti, aktivít, úspechov prostredníctvom kampane do 30.6.2020 v hodnote 30 € bez DPH

Súčasťou kampane je

 • Odvysielanie čítaného oznamu- inzercie /počet odvysielaní: 30, dĺžka: 30 s/
 • Výroba čítaného oznamu- inzercie
 • Súťaž o poukazy Vašej spoločnosti v celkovej hodnote 50 €,
  ktoré budú použité do súťaže                                           

Počet kampaní je limitovaný. Zarezervujte si ju preto čím najskôr. Získate poslucháča rôznej vekovej kategórie, ktorý je navyše lojálny a dobre reflektuje na reklamu v regionálnom rádiu.

 •    Podľa prieskumu agentúry AKO pre RegioMedia sú poslucháči rádia Liptov  v produktívnom veku.            
 •    Až 71,5%  poslucháčov rádia Liptov je vo veku od 25 do 65 rokov
 •    Rádio Liptov sa umiestnilo na prvej priečke v znalosti značky.
 •   Rádio Liptov je 5. najpočúvanejšie rádio v okrese Liptovský Mikuláš. Umiestnilo sa hneď za celoplošnými  rádiami
  a v prieskume sa rádio Liptov umiestnilo  v tomto okrese ako prvé najpočúvanejšie regionálne rádio. 
 • Viac ako tretina poslucháčov počúva rádio Liptov každý deň
 • Takmer polovica poslucháčov rádia Liptov počúva rádio Liptov viac ako hodinu v kuse, t.j. neprelaďuje.

Comments are closed.