9. február 2021 – Deň bezpečného internetu

Internet sa stal súčasťou každodenného života ľudí. Je plný možností, uľahčuje im život, pomáha pri plnení ich povinností, prináša nové možnosti a zohráva významnú úlohu v bežnom živote.

Vo virtuálnom prostredí sa však čoraz viac vyskytujú prejavy sociálnopatologickej, vrátane protiprávnej činnosti. Užívatelia si často neuvedomujú, že každá výhoda, ktorú im internet poskytuje ide ruka v ruke s nejakým ohrozením, do ktorého sa môžu dostať. A v poslednom období takýchto prípadov ohrození vo virtuálnom priestore pribúda. Ide napr. o kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov, závislosti, internetové podvody, zoznamovanie sa prostredníctvom internetu vrátane kybergroomingu, ale aj o nevhodný obsah v podobe prezentovaného násilia, sexuality, nenávisti, sebapoškodzovania, a pod., čo je rizikové najmä pre deti a mladých ľudí.

Preto sa každý rok v druhý deň druhého týždňa a druhého mesiaca koná Deň bezpečnejšieho internetu. Hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť o bezpečnejšom internete. Každý má možnosť používať technológie zodpovedne, s úctou, kriticky a v zmysle zásad netikety.

Je veľmi dôležité naučiť sa obozretnosti aj vo virtuálnom svete. V reálnom svete sú ľudia obyčajne obozretní a pozorní, vo virtuálnom svete často na opatrnosť zabúdajú. Sú odvážnejší a menej rozvážni, myslia si, že im nič nehrozí. Anonymita v tomto priestore zohráva významnú úlohu.

Každý užívateľ internetu, by mal dodržiavať niektoré zásady bezpečnosti:

  • nikdy neposkytujte a nezverejňujte osobné údaje, pretože by mohli byť zneužité,
  • zvážte, aké fotografie zverejnítefotografa nás identifikuje, no môže byť aj zneužitá, nikdy preto nezverejňujte a neposielajte iným fotografie intímneho charakteru, hoci aj v plavkách, takéto fotografie môžu byť zneužité napríklad na detskú pornografiu alebo vydieranie, pozadie fotografie môže prezradiť, v ktorých miestach sa zdržiavate
  • nikdy neposkytujte informácie o svojom súkromíinformácie o súkromí môžu byť tiež rôznym spôsobom zneužité, zlodejov môže zaujímať vybavenie bytu, informácie o tom kedy nie je nikto doma, preto ani počas dovolenky nezverejňujte statusy na sociálnych sieťach o vašej neprítomnosti, hoci sa chcete pochváliť, že si užívate dovolenku
  • pri kontakte s cudzími ľuďmi buďte opatrní, nedôverujte im za každú cenu – nikdy neviete, kto sa za profilom v skutočnosti „skrýva“
  • osobné stretnutie s neznámou osobou z internetu nemusí byť bezpečné – dôvod stretnutia môže byť nové priateľstvo s osobou, ktorá nepredstavuje žiadne riziko ale aj s osobou, ktorá môže mať zlé úmysly,
  • prístupové heslá do počítača, emailu a na internetové stránky chráňte pred vyzradením – heslo je kľúč k našim údajom a informáciám, malo by byť bezpečné, a najlepšie je si ho pamätať
  • zvýšte opatrnosť pri používaní elektronického bankovníctva, či pri online nakupovaní – podvodníci používajú rôzne praktiky, s cieľom zarobiť, či už sú to falošné e-shopy, falošné webstránky bánk a pod.
  • neverte všetkému, čo je uvedené na internete – informácie je potrebné vždy overiť z viacerých oficiálnych zdrojov
  • nezabúdajte, že pravidlá a aj zákony platia rovnako v reálnom aj vo virtuálnom priestore – každý je zodpovedný za svoje konanie aj vo virtuálnom priestore
  • v prípade ohrozenia okamžite vyhľadajte pomoc – či už niekoho z rodiny, svojho okolia, linky poskytujúcej poradenstvo, polície. Netreba čakať, pretože situácia sa môže ešte zhoršiť.

Vždy je lepšie nepríjemným udalostiam predchádzať, ako následne riešiť, často závažné, dôsledky. Aj keď je nemožné úplne eliminovať ohrozenia, každý môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k vlastnej bezpečnosti aj vo virtuálnom priestore.

Comments are closed.