Ďalšou knihou, ktorú sme Vám predstavili je Kronika školského inšpektorátu v Lipt. Sv. Mikuláši

Kronika školského inšpektorátu v Lipt. Sv. Mikuláši / zostavili Miroslav Nemec, Peter Vítek. – Ružomberok : Society for Human Studies, 2020. – 198 strán. – ISBN 978-80-972913-6-5 (viazané)

Autorom kroniky bol Miloš Janoška, ktorý zastával post mikulášskeho školského inšpektora počas takmer celého medzivojnového obdobia. Nájdeme v nej informácie nielen z liptovského regiónu, ale aj správy o udalostiach celoštátneho a medzinárodného významu. Monografiu dopĺňajú fotografie, ktoré boli súčasťou pôvodnej kroniky, a bohatý dokumentačný materiál, ako štatistiky, no tiež portréty učiteľov a kantorov v sledovanom období. Texty obsahujú bohatý poznámkový aparát, ktorý čitateľa oboznamuje s historickými udalosťami či osobnosťami.

Miroslav Nemec (1988) je historik, archivár, múzejník. Výskumne sa venuje dejinám kriminality a súdnictva v ranom novoveku, ako aj regionálnym dejinám Liptova.

Peter Vítek (1970) žije v Jamníku a pôsobí ako vedúci Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš. Je autorom množstva odborných článkov, štúdií a kníh zaoberajúcich sa históriou Liptova. Je viacnásobným laureátom Knihy Liptova.

Knihu do súťaže nominovali autori.

Comments are closed.