Ďalšou nominovanou knihou je: „Sláva šľachetným : učiteľ je okno do sveta a života. VI“

Sláva šľachetným : učiteľ je okno do sveta a života. VI / Daniela Kodajová a kol. ; autori Anna Bocková, Zdenko Ďuriška, Daniela Fiačanová, Ján Golian, Matej Hanula, Karol Hollý, Jaroslav Chorvát, Ján Juráš, Ľuboš Kačírek, Viera Kunová, Peter Macho, Slavomír Michálek, Rastislav Molda, Rastislav Stanček, Stanislav Žiška. – Prvé vydanie. – Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020. – 400 strán : ilustrácie, faksimile, fotografie, portréty ; 25 cm. – (Sláva šľachetným ; VI). – Anglické resumé ; obsah v angličitne. – ISBN 978-80-972016-7-8 (viazané)

V kolektívnej monografii autori sledujú slovenských učiteľov v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu 20. storočia. Dominujú učitelia z evanjelického prostredia, ale zastúpení sú aj učitelia štátneho školstva, katolíckych škôl i učitelia, ktorých kariéra bola spätá s obdobím druhej polovice 20. storočia, keď konfesionálna príslušnosť stratila rozhodujúci identifikačný význam a ten naopak nadobudla stranícka príslušnosť. Autori jednotlivých štúdií sa sústredili na učiteľov ľudových, cirkevných i štátnych škôl, ktorých pedagogické a spoločenské pôsobenia neboli doteraz spracované, alebo si ich bádatelia všímali v inom kontexte, ako národných aktivistov, spisovateľov, maliarov, skladateľov, folkloristov a pod – v Liptove pôsobiacich P. M. Bohúňa, J. D. Makovického, Jura Babku či Karola Salvu. Publikáciu dopĺňa obrazová príloha.

Knihu do súťaže nominoval vydavateľ.

Comments are closed.