„Dejiny Liptovskej Ondrašovej“ je ďalšou knižnou nomináciou

Dejiny Liptovskej Ondrašovej / Peter Vítek, Miroslav Martinický, Peter Laučík. – Vydanie prvé. – Liptovský Mikuláš : Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, 2020. – 239 strán. – ISBN 978-80-570-2385-2 (viazané)

Publikácia vyšla pri príležitosti 790. výročia prvej zachovanej písomnej zmienky obce, ktorej história je od 13. storočia spojená s rodom Pongrácovcov. Koncepciu aj obsah vytvorila erudovaná autorská trojica. Bohato ilustrovaná monografia je rozčlenená do viacerých kapitol, typických pre obecné monografie. Dočítate sa v nej o pravekom osídlení, najstarších zmienkach, zemanoch Pongrácovcoch, šľachtických a komposesorátnych záležitostiach, demografii, cirkvi, školách, svetových vojnách, vysťahovalectve atď.

Peter Vítek (1970) žije v Jamníku a pôsobí ako vedúci Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš. Je autorom množstva odborných článkov, štúdií a kníh, zaoberajúcich sa históriou Liptova. Je viacnásobným laureátom Knihy Liptova.

Comments are closed.