Ku knižným nomináciám patrí aj kniha „Ovčiari na Slovensku“

Ovčiari na Slovensku / Iveta Zuskinová ; anglický preklad Dana Wolfová. – Liptovský Hrádok : Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, 2020. – 221 strán : faksimile, fotografie, portréty ; 29 cm. – Slovenský a čiastočný anglický text ; súbežný názov v angličtine. – ISBN 978-80-971874-7-7 (viazané)

Reprezentačná monografia ovčiarstva na Slovensku za obdobie viac ako storočie, od poslednej tretiny 19. storočia až do začiatku 21. storočia z pera skúsenej etnologičky Ivety Zuskinovej sa tentoraz venuje profesionálnym ovčiarom – bačom a valachom. Pastieri oviec sa svojimi vedomosťami o spracovaní mlieka výrazne odlišovali od pastierov iných hospodárskych zvierat, čo sa odrážalo v ich spoločenskom postavení a odmeňovaní. Najdôležitejšie postavenie mal bača, patril všeobecne medzi najstarších a najskúsenejších ovčiarov. Viacerí bačovia boli známi aj ako liečitelia. Dlhodobý pobyt v prírode im umožnil spoznať liečivú silu bylín, plodín a drevín. Vedeli určiť a predpovedať počasie podľa východu a západu slnka, podľa hviezd a mesiaca. V publikácii sú predstavené viaceré konkrétne osoby ovčiarov prostredníctvom ich osobných životných príbehov.

Iveta Zuskinová (1950) je etnologička, múzejníčka a publicistka. Vybudovala Národopisné múzeum V Liptovskom Hrádku, podieľala sa na budovaní Múzea Liptovskej dediny v Pribyline a Liptovského múzea v Ružomberku.

Comments are closed.