Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, spustila hlasovanie v súťaži Kniha Liptova 2020

V štrnástom ročníku súťaže je nominovaných spolu 28 kníh, ktoré o priazeň čitateľov súťažia v dvoch kategóriách: v beletrii je nominovaných sedemnásť titulov, jedenásť ich súťaží v kategórií odbornej literatúry.

Hlasovací formulár, prostredníctvom ktorého môžete  do 11. apríla 2021 hlasovať, je zverejnený na internetovej stránke knižnice. Rovnako tam nájdete aj zoznam kníh s anotáciami a obálkami súťažných kníh.

Hlasovací lístok je možné organizátorom zaslať prostredníctvom e-mailu na adresu kniznicagfb@kniznicagfb.sk alebo poštou na adresu Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 56, 031 01 Liptovský Mikuláš. Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas a počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát. Troch vyžrebovaných z radov hlasujúcich odmenia vecnou cenou.

Comments are closed.