Marek Rakovický prichádza s novým singlom Ghost Town

Singlom Ghost Town, ktor vs vtiahne do jesennho sentimentu, upta
podmanivmi voklmi, nadasovm textom a hymnickou nladou, vetko z dieľne LVGNC
tdia.

Za kratou pauzou hudobnho zoskupenia Mareka Rakovického stojı́ predovetkm
vyťaenosť jeho nahrvacieho tdia a hudobn produkcia ďalı́ch slovenskch a
eskch umelcov. Aktulne pracuje aj na debutovom albume Adama Pavlovina (pozn.
ADONXS), novch skladbch Davida Kollera, i talentovanej Tamary Kramar a Diany
Kovaľovej. Hudobnı́ci vyuili vetok zvyn voľn as na tvorbu vlastnch piesnı́ a s
ndychom jesennej melanchlie sa tento raz prezentuj npaditm singlom Ghost
Town, v ktorom zaznie aj hlas spevka ADONXS. O mastering sa postaral Dave Kutch,
ktor spolupracuje s umelcami ako The Weeknd a Billie Eilish.


Spolone so skladbou prichdza aj videoklip Ghost Town, o ktor sa postarali
kameraman Marek Mouka a reisr Mikul Kripı́n Idinsk zo spolonosti izdo.Zilms.
Videoklip priam dcha tdiovou atmosfrou – natal sa priamo v autentickom
prostredı́ LVGNC Studios.


Producent Oliver Fillner poukazuje v skladbe na vysok tempo dnenej doby a
vyzdvihuje dleitosť blı́zkych vzťahov: „Skladba Ghost Town naznačuje, že v tomto
hektickom období treba raz za čas spomaliť. Takisto upozorňuje, že nevenujeme
dostatočnú pozornosť osobám, na ktorých nám najviac záleží. Takto sme ladili celý
koncept od nápadu až po text. Zapojili sme viac gitarových nástrojov,
nakombinovali zaujímavé farby spevov, a pracovali sme aj na novom zvuku.

Comments are closed.