„Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy“ je ďalšou knižnou nomináciou

Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy / Martin Krupa. – Vydanie prvé. – Ružomberok : Liptovské múzeum, 2020. – 108 strán. – ISBN 978-80-971535-8-8 (viazané)

Monografia popisuje vývin múzejníctva v kontexte regiónu Liptova od 19. storočia až do súčasnosti. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú počiatkami múzejníctva v Liptove a samostatné kapitoly sú venované štyrom múzeám pôsobiacim na území Liptova: Liptovskému múzeu v Ružomberku, Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši, Múzeu Janka Kráľa v L. Mikuláši a Národopisnému múzeu v L. Hrádku. Samostatný celok predstavujú biografické medailóny vybraných významných osobností liptovského múzejníctva od najstarších čias až po súčasnosť. Monografiu dopĺňa bohatý obrazový materiál.

Knihu do súťaže nominoval Karol Dzuriak.

Comments are closed.