Pozvánka na ďalší ročník Kráľa severu KING OF THE NORTH

V našom vysielaní ste mali možnosť počuť aj pozvánku na podujatie KING OF THE NORTH, ktoré bude už túto sobotu 💪O najnáročnejšej workoutovej súťaži nám porozprával spoluorganizátor Michal Zurek😎

Comments are closed.