Sčítanie obyvateľov

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Ide o prvé sčítavanie obyvateľov, ktoré na Slovensku prebehne elektronickou formou. Nie je potrebné nikam chodiť, vypĺňať papierové formuláre ani nič podobné. Sčítate sa na webovej stránke https://www.scitanie.sk/ alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021, kde jednoducho vyklikáte sčítací formulár.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

 

Comments are closed.