Nezaradené

Nezaradené

V dnešnom rannom vysielaní sme Vám predstavili knihu „Modrá trikolóra“

Modrá trikolóra / Peter Mišák ; ilustrácie Jaroslav Uhel. – Prvé vydanie. – Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2020. – 47 strán : farebné ilustrované listy ; 24 cm. – ISBN 978-80-8194-136-8 Kolekcia troch poviedok autora, ktorého tvorivým priestorom je viac poézia a publicistika než próza, má predovšetkým prezentačný charakter. Každá z troch próz je […]

Viac...

Nezaradené

„Na prahu počuteľnosti“ je ďalšou knižnou nomináciou

Na prahu počuteľnosti / Ivan Laučík. – Druhé vydanie. – Levoča : Modrý Peter, 2020. – 87 strán : ilustrácie ; 15 cm. – (Mušľa ; 53. zväzok). – ISBN 978-80-89545-94-0 (viazané) Po 32 rokoch od prvého vydania vyšla v Modrom Petrovi v poradí druhá básnická zbierka Ivana Laučíka Na prahu počuteľnosti. Kniha vznikala v 70. a 80. rokoch […]

Viac...

Nezaradené

V dnešnom rannom vysielaní sme si predstavili knihu „Slovensko a kultúra“

Slovensko a kultúra / z rukopisu Jána Lajčiaka sostavil Sam. Št. Osuský ; autori štúdií Rudolf Chmel a Ľudovít Turčan. – V Liptovskom Mikuláši : Spol. Martina Rázusa, 2020. – 269 strán : 1 portrét ; 24 cm. – (Evangelická Theologická Knižnice ; I. sv.). – ISBN 978-80-9720-168-5 (viazané) Spolok Martina Rázusa vydal faksimile pôvodného […]

Viac...

Nezaradené

„Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy“ je ďalšou knižnou nomináciou

Múzejníctvo v Liptove, jeho vývoj a perspektívy / Martin Krupa. – Vydanie prvé. – Ružomberok : Liptovské múzeum, 2020. – 108 strán. – ISBN 978-80-971535-8-8 (viazané) Monografia popisuje vývin múzejníctva v kontexte regiónu Liptova od 19. storočia až do súčasnosti. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú počiatkami múzejníctva v Liptove a samostatné kapitoly sú venované štyrom múzeám pôsobiacim na území […]

Viac...

Nezaradené

Ďalšia knižná nominácia má názov „Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka“

Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka / v interpretácii Jána Zambora. – Prvé vydanie. – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. – 153 strán, 10 nečíslovaných strán obrazových príloh : ilustrácie, faksimile, portréty ; 20 cm. – Čiastočne text v angličtine, anglické resumé. – ISBN 978-80-8119-134-3 (brožované) Básnik, folklorista, prekladateľ a jazykovedec Samo Bohdan […]

Viac...

Nezaradené

V dnešnom rannom vysielaní sme si predstavili knihu s názvom „Zaživa v Tramtárii : diskrétna správa o putovaní v lone Európy“

Zaživa v Tramtárii : diskrétna správa o putovaní v lone Európy / Eugen Gindl ; ilustrácie František Guldan. – Prvé vydanie. – Ivanka pri Dunaji : F.R.&G., 2020. – 181 strán : ilustrácie ; 20 cm. – ISBN 978-80-89499-56-4 (brožované). Kniha autentických postrehov a reportérskych reflexií z putovania je vsadená do čiastočne fiktívneho príbehu, vybudovaného […]

Viac...

Nezaradené

Ďalšou nominovanou knihou je: „Sláva šľachetným : učiteľ je okno do sveta a života. VI“

Sláva šľachetným : učiteľ je okno do sveta a života. VI / Daniela Kodajová a kol. ; autori Anna Bocková, Zdenko Ďuriška, Daniela Fiačanová, Ján Golian, Matej Hanula, Karol Hollý, Jaroslav Chorvát, Ján Juráš, Ľuboš Kačírek, Viera Kunová, Peter Macho, Slavomír Michálek, Rastislav Molda, Rastislav Stanček, Stanislav Žiška. – Prvé vydanie. – Liptovský Mikuláš : […]

Viac...

Nezaradené

V dnešnom rannom vysielaní sme si predstavili ďalšiu nominovanú knihu

Výročia 2020 : kalendárium výročí regionálnych autorov a osobností okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok / zostavovateľ Ivona Salajová ; zodpovedný redaktor Marcela Feriančeková. – Liptovský Mikuláš : Liptovská knižnica Gašpara Féjerpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, 2020. – 329 strán. – (Regionálna bibliografia ; zv. 82). – ISBN 978-80-89373-40-6 Publikácia Výročia je každoročným prehľadom výročí regionálnych […]

Viac...

Nezaradené

V dnešnom rannom vysielaní sme predstavili knihu od Márie Blšákovej

Hľadá sa chlap s veľkým… / Mária Blšáková. – Praha : Naše vojsko, 2020. – 269 strán ; 19 cm. – ISBN 978-80-206-1877-1 (viazané) Mária Blšáková má na konte nemálo kníh, v ktorých témy čerpá zo života. Píše počas voľných chvíľ popri opatrovaní seniorov v Rakúsku. Jej romány zo súčasnosti sa čítajú ľahko, na dúšok, nechýba im […]

Viac...

Nezaradené

V dnešnom rannom vysielaní sme Vám predstavili ďalšiu knižnú nomináciu

Živá voda – haiku : ľudské myšlienky? Javia sa v mysliach ako moje, tvoje, ich… / Miroslav Bartoš. – Prvé vydanie. – Horná Štubňa : vlastným nákladom autora, 2020. – 91 strán : 20 cm. – ISBN 978-80-570-1805-6 (viazané) Jedenásta kniha Miroslava Bartoša obsahuje tristo básní haiku a voľne nadväzuje na predchádzajúcu knihu Ticho rúk – haiku. […]

Viac...